บทความ

สรุปเข้าใจง่าย กฏใหม่ และ การสมัครบัญชี การส่งเอกสาร KYB Paypal ประเทศไทยแบบใหม่ มีผล 7 มีนาคม 2565

รูปภาพ
 จากที่ Paypal ประเทศไทยได้ปิดรับสมัครไป ล่าสุดได้มีประกาศเป็นทางการออกมาแล้วว่าจะเปิดบริการใหม่อีกครั้ง (ประเภทบุคคลทั่วไป) ส่วนประเภทธุรกิจ ตอนนี้เปิดรับปกติแล้ว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบัญชี paypal เก่า มีผล 7 มีนาคม  2565  - บัญชีแบบบุคคลทั่วไป     -ไม่สามารถพักยอดคงเหลือได้ มีไว้เพื่อใช้โอนจ่ายสินค้า โดยการตัดบัตรเท่านั้น ก็คือ ไม่สามารถรับยอดจากคนอื่นได้นั่นเอง      -โอนเข้าธนาคารไม่ได้ - บัญชีแบบธุรกิจ          -สามารถพักยอด รับยอด แบบชื้อขายสินค้าได้ตามปกติ      -โอนเข้าธนาคารได้     -ไม่สามารถส่ง "แบบเพื่อน" ให้คนอื่นได้ ส่งแบบชื้อขายสินค้าเท่านั้น     -ต้องทำการส่งเอกสาร KYB ก่อนถึงจะใช้งานได้   *** ดังนั้นหาคุณต้องการใช้ paypal เพื่อรับเงินจากคนอื่น ต้องใช้ประเภท ธุรกิจ เท่านั้น การสมัครบัญชีแบบธุรกิจ สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว หรือบุคคลธรรมดา และเอกสารในการ KYB   เปิดรับสมัครแล้ว สามารถทำได้เลย  โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ สามารถขอจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ตั้งกิจการของคุณ เช่น เทศบาล อบต. กิจการที่ค้าขายเท่านั้นสามารถจดไ